logo

PALAU MACAYA

Pg. de Sant Joan, 108, Barcelona

PALAU MACAYA Pg. de Sant Joan, 108, Barcelona

facebook twitter twitter

CONFERÈNCIES I DEBATS

Conferència

PRESENTISME: LA POLÍTICA DE LA MEMÒRIA EN L’ERA DEL NEOLIBERALISME
Enzo Traverso
Historiador

Cicle Després del mur: un món en canvi. Ciència, política, cultura i societat.

Sovint definit com a «presentisme», el règim d’historicitat de la primeria del segle xxi planteja una espècie de present perpetu que absorbeix en si mateix el passat i el futur. Es correspon amb un ethos neoliberal que eternitza l’ordre econòmic actual i reemplaça l’acció col·lectiva amb l’individualisme. En lloc d’una elaboració crítica del passat, en promou la reïficació a través dels «regnes de la memòria». Així, el segle xxi ha començat sota el signe de l’eclipsi de les utopies. La desaparició d’un «horitzó d’expectativa» visible ha generat una memòria carregada del segle passat com una època de violència, totalitarisme i genocidi, encapsulada per la imatge de les seves víctimes. Comprimit entre la indústria cultural i la conducta neoliberal de la vida, el nostre paisatge mental canvia i el segle XX adquireix un significat diferent.

18 de desembre de 2018 a les 18:30h
Palau Macaya, Passeig de Sant Joan, 108, Barcelona

INSCRIU-TE AQUÍ