logo

PALAU MACAYA

Pg. de Sant Joan, 108, Barcelona

PALAU MACAYA Pg. de Sant Joan, 108, Barcelona

facebook twitter

CURSOS

Curs

Humanitats Digitals
Toni Badia
Doctor en Processament de Llenguatges Naturals
Laura Pérez Mayos
Doctoranda en Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Gerard Casamayor
Doctorand en Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Maite Melero
Investigadora sènior en Processament de Llenguatges Naturals
Leo Wanner
Doctor en Lingüística Computacional

Els dimarts del 16 de gener al 13 de febrer, de 18 a 20 h

Curs de cinc sessions


Aquest curs pretén apuntar una concisa visió de conjunt del jove, però de ràpid creixement, camp de les Humanitats Digitals. Amb la pretensió d’incorporar l’ús dels recursos digitals i les metodologies basades en la computació en les diferents disciplines de les humanitats.

PROGRAMA

16 de gener. Toni Badia: Introducció a les Humanitats Digitals. Aquesta primera sessió introduirà el camp de les Humanitats Digitals amb l’objectiu d’aconseguir un enteniment bàsic del que tracten, de com es relacionen amb altres disciplines i de quins reptes han d’afrontar. Es presentarà la història de les Humanitats Digitals, introduint els conceptes i metodologies bàsics (en particular, de Processament de Llenguatge Natural i Intel·ligència Artificial), en un sondeig dels temes més importants i de les iniciatives recentment abordades des de la lingüística, l’arquitectura o l’arqueologia, entre d’altres.

 

23 de gener. Laura Pérez Mayos: Programar en Humanitats Digitals. Usar mitjans digitals i metodologies basades en computació en un ambient de recerca sempre implica certa quantitat de programació. Fins i tot quan usem plataformes “ready-to-use”, ja programades, els canals de moltes de les tasques i l’adaptació als formats que requereixen són inevitables. Aquesta sessió se centrarà a introduir la realització de serveis web en Python, que és el llenguatge de programació més popular en Humanitats Digitals, per interconnectar diferents mòduls en un sistema de processament més complex.

 

30 de gener. Gerard Casamayor: Dades enllaçades en les Humanitats Digitals. L’ús de recursos digitals recuperats a través d’internet és un dels pilars centrals de les Humanitats Digitals. El paradigma de representació de dades online, “dades enllaçades” (Linked Data), facilita la interrelació de conjunts de dades, datasets, en intercanvis i reutilitzacions que els integren en representacions estàndards de la Web Semàntica. Aquesta sessió introduirà conceptes i metodologies en els quals es basen tant Linked Data com Web Semàntica. Entre altres temes, la sessió discutirà formats RDF i OWL, creació ontològica, consultar dades RDF usant SPARQL, els conjunts de dades enllaçades més importants disponibles fins avui, la iniciativa Open Data, etc.

 

6 de febrer. Maite Melero: Extracció de textos en les Humanitats Digitals. La majoria del material amb el que treballen les Humanitats Digitals és de naturalesa textual. Les tècniques d’extracció de textos permet analitzar-los per cercar informació pertinent en diferents nivells i de diferent definició. Aquesta sessió introduirà tasques pròpies de l’extracció de textos, com per exemple categorització, agrupació, reconeixement d’entitats nomenades i conceptes relacionats. S’atendrà especialment a plataformes disponibles gratuïtament.

 

13 de febrer. Leo Wanner:  Tècniques de visualització en les Humanitats Digitals. Una adequada visualització de grans volums de dades i un correcte procediment d’aquestes dades són crucials en el context de les Humanitats Digitals per obtenir un enteniment més profund de fenòmens complexos. Les tècniques de visualització poden oscil·lar des de l’ús de taules simples, mapes gràfics i dispositius de consulta semàntica interactiva avançada, fins a obres de caràcter virtual amb forma humana. En aquesta sessió, innovadors paradigmes de visualització, tècniques i plataformes seran presentats per a la visualització de diferents formats de dades i processos dinàmics.

 


Palau Macaya, passeig de Sant Joan, 108, Barcelona

INSCRIU-TE AQUÍ LOCALITZACIÓ