logo

CaixaForum Macaya

Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

CaixaForum Macaya, Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

facebook twitter vimeo instagram

ACTIVITAT

Cicle: Qüestions sobre el futur pròxim

Abril de 2016 - Juliol de 2016

El cicle de conferències “Qüestions sobre el futur pròxim” s’ha plantejat

com a continuació del cicle anterior, “Pensar l’experiència
humana, avui”. Un apropament panoràmic de les claus i factors que
determinen avui l’experiència humana en un futur pròxim. El poder econòmic i
el deute com a vincle social i com a motor de l’economía mundial. Una nova
visió dels nacionalismes, no com un fenòmen natural si no dins del marc dels
drets polítics que es deriven de la pertanyença a una comunitat nacional. La
crisi de la democràcia i la temptació autoritària. Les relacions personals i
l’amor en el marc dels canals que ofereix la xarxa i la intel·ligència
artificial. Les emergències en tots els àmbits del coneixement i del
comportament. L’homogeneització del món per via de la globalització. La
creixent economia digital i la seva relació directa amb el decreixent accés
al treball. Y l’Islám com a amenaça o com a aprenentatge de la construcció
de l’altre.

IMATGE_QUESTIOSNFUTURROXIM_QÜESTIONS_SOBRE_EL_FUTUR_PRÒXIM_Anna Himes

 

CAIXAFORUM MACAYA
Passeig de Sant Joan, 108, Barcelona

S'inclouran nous actes en aquesta activitat