logo

CaixaForum Macaya

Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

CaixaForum Macaya, Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

facebook twitter vimeo instagram

CONFERÈNCIES I DEBATS

Conferència

Capítol de la guerra civil europea, preludi de la catàstrofe: Espanya, 1936-1939
Xosé Manoel Núñez Seixas
Historiador

Cicle: Lliçons d’Història Contemporània

La Guerra Civil Espanyola va ser un resultat de la polarització política interna, l’agudització dels conflictes socials i l’accentuació del conflicte territorial. Tanmateix, s’incardina en una successió de guerres civils europees, des de la russa de 1917-1922 i la finlandesa de 1917-1918, i prefigura, per les seves dinàmiques d’embrutiment bèl·lic, el que seria la Segona Guerra Mundial. La guerra d’Espanya va tenir una forta dimensió transnacional i global, palesa no sols en la dimensió diplomàtica del conflicte, la participació de milers de combatents estrangers, en bona part voluntaris, o la mobilització de l’opinió pública en les latituds més distants, des d’Islàndia fins a Xile, en favor de la «cristiandat combatent» o l’«antifeixisme». Al contrari, el caràcter transnacional i global de la guerra també es va traduir en el nivell de la confrontació ideològica i simbòlica entre els bàndols contendents i les seves diverses faccions internes, les dinàmiques territorials i nacionalistes que es van enfrontar, l’accelerada modernització tècnica i la deshumanització de les tàctiques i maneres de fer la guerra, la irrupció de dinàmiques de guerra total que s’assajarien pocs anys després i els dilemes que es van plantejar entre una guerra ideològica de nou encuny, hàbits heretats de les guerres colonials i l’aspiració a fer del conflicte una eina quirúrgica per generar una societat nova. S’aborden tots aquests aspectes amb la finalitat de proporcionar una perspectiva integrada de la Guerra Civil Espanyola com a avantsala de la Segona Guerra Mundial i epíleg del nou cicle bèl·lic que es va obrir després de 1914-1918.

16 de desembre de 2019 a les 18.30 h
CaixaForum Macaya, Passeig de Sant Joan, 108, Barcelona