logo

CaixaForum Macaya

Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

CaixaForum Macaya, Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

facebook twitter vimeo instagram

CONFERÈNCIES I DEBATS

Conferència

Educació. L’escola antiintel·lectual
Andreu Navarra
Professor i historiador

Cicle: Idees i conceptes per al temps present

És evident que el món canvia i que l’educació ha de canviar amb el món. Ara bé, en quin sentit canvia el món i en quin sentit han d’evolucionar la pedagogia i l’educació? La crisi de l’ensenyament s’ha de relacionar amb un canvi cultural d’àmbit occidental, no només nacional, regional o municipal. En un món que està generant elits cognitives, cúpules disposades a remodelar les democràcies en un sentit consumista i populista, ¿han d’obeir les nostres propostes pedagògiques les directrius del mercat en el nou context del capitalisme de plataformes, dit també economia de l’atenció? En un món on l’atenció ha estat capitalitzada, ¿com respondre adequadament a les noves formes d’alienació individual i domini social? ¿Per què confonem canvi amb evolució? ¿Per què no sabem detectar els problemes reals que afecten el nostre alumnat, més enllà de tòpics i desitjos polititzats? ¿Quina mena d’alumnat trobarem a partir d’ara a les nostres aules? ¿Com podem estimular (o reintroduir) la cultura de la recerca a casa nostra? No només no estem preparats per a aquest canvi, sino que a més sembla que sabem amb una seguretat inquietant el que hem d’imposar als nostres joves. Ara bé, ¿els hem demanat el seu parer? ¿Estem millorant el seu futur o l’estem enfosquint, confonent una pedagogia modernitzada amb una dinàmica de consum? ¿Quin és el model social que estem prefigurant entre tots? Dit d’una altra manera: ¿estem fent els nostres deures, els adults?

24 de febrer de 2020 a les 18.30 h
CaixaForum Macaya, Passeig de Sant Joan, 108, Barcelona