logo

CaixaForum Macaya

Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

CaixaForum Macaya, Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

facebook twitter vimeo instagram

CONFERÈNCIES I DEBATS

Conferència en streaming

El cervell, el gran desconegut: com es construeixen els circuits neuronals?
Cristina Pujades
Científica i catedràtica de la Universitat Pompeu Fabra

Cicle: Idees i conceptes per al temps present

El cervell és un mosaic format per diferents tipus de cèl·lules cadascuna amb propietats úniques. Les cèl·lules cerebrals més comunes són les neurones i les cèl·lules de la glia. El cervell humà adult conté aproximadament cent mil milions de neurones i també el mateix nombre —per no dir més— de cèl·lules de glia. Cada neurona està connectada amb unes mil neurones més, la qual cosa fa que el nombre de connexions sigui d’aproximadament cent bilions. Aquestes connexions estan organitzades en xarxes neuronals amb funcions determinades. Els circuits neuronals funcionals del cervell i, per tant, les xarxes de cablatge neuronal es construeixen durant el desenvolupament embrionari atenent a uns programes gènics establerts. L’estratègia embrionària és construir estructures neuronals molt simples on s’anirà afegint complexitat a mesura que l’embrió es desenvolupa. El nostre interès se centra a entendre com durant l’embriogènesi les cèl·lules mare del cervell executen aquests programes i com es coordinen per donar lloc a un cervell funcional. Això ens ajudarà a comprendre millor l’ontogènia dels desordres neuronals i a entendre els principis bàsics de la producció de neurones per poder reconstruir després aquests circuits neuronals amb fins terapèutics.

 

 

 

27 d' abril de 2020 a les 18.30 h
CaixaForum Macaya, Passeig de Sant Joan, 108, Barcelona