logo

CaixaForum Macaya

Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

CaixaForum Macaya, Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

facebook twitter vimeo instagram

CONFERÈNCIES I DEBATS

Conferencia

Les edats de la natura. Temporalitats tectòniques abismals i arqueocronòtops antropocènics
Eduardo Mendieta
Filòsof

En anglès. Traducció simultània

Cicle: La idea de límits en un món accelerat

Una imatge és el temps congelat i l’espai localitzat, la qual cosa requereix que siguin representats com una sèrie d’esdeveniments o com una successió de cataclismes, tal com ho fem amb la història del nostre planeta. Aquesta història és narrada en termes d’eons, eres, períodes i èpoques, cadascun puntualitzat per traumes terrestres. Aquests traumes s’han representat en imatges, ni innocents ni neutrals, que constitueixen les Weltbilden, imatges del món i la natura. La ponència explora la idea del temps de la natura i com aquest es relaciona amb el temps de la Terra. Aquest temps és problematitzat en termes d’història de la natura com un temps tanatològic, el temps de la mort de la vida. La història de la Terra és la història de la mort de la vida. La terra no és sinó un mausoleu de l’arbre de la vida. Aquest temps es correlaciona amb el temps tectònic, una temporalitat enfocada en una metahistòria de la invenció del Gran Canyó a l’Amèrica del Nord, una de les grans meravelles de la natura del nou continent, que revela la seva antiguitat tectònica i la novetat de com pensem les edats de la natura. El Gran Canyó és una de les grans imatges del món que revelen les edats de la natura i la nostra invenció del temps.

28 de maig de 2018 a les 18:30 h
CaixaForum Macaya, Passeig de Sant Joan, 108, Barcelona

Conferència de Eduardo Mendieta en la Escola Europea d'Humanitats from La Maleta de Portbou on Vimeo.