logo

CaixaForum Macaya

Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

CaixaForum Macaya, Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

facebook twitter vimeo instagram

CONFERÈNCIES I DEBATS

Conferència

Torna el feixisme? Les dretes radicals en una perspectiva històrica
Enzo Traverso
Historiador

Cicle Després del mur: un món en canvi. Ciència, política, cultura i societat.

Sovint definit com a «presentisme», el règim d’historicitat de la primeria del segle xxi planteja una espècie de present perpetu que absorbeix en si mateix el passat i el futur. Es correspon amb un ethos neoliberal que eternitza l’ordre econòmic actual i reemplaça l’acció col·lectiva amb l’individualisme. En lloc d’una elaboració crítica del passat, en promou la reïficació a través dels «regnes de la memòria». Així, el segle xxi ha començat sota el signe de l’eclipsi de les utopies. La desaparició d’un «horitzó d’expectativa» visible ha generat una memòria carregada del segle passat com una època de violència, totalitarisme i genocidi, encapsulada per la imatge de les seves víctimes. Comprimit entre la indústria cultural i la conducta neoliberal de la vida, el nostre paisatge mental canvia i el segle XX adquireix un significat diferent.

 

17 de juny de 2019 a les 18:30 h
CaixaForum Macaya, Passeig de Sant Joan, 108, Barcelona