logo

PALAU MACAYA

Pg. de Sant Joan, 108, Barcelona

PALAU MACAYA Pg. de Sant Joan, 108, Barcelona

facebook twitter twitter

CURSOS

Curs

Amèrica en els seus poetes
Edgardo Dobry
Escriptor i poeta

Els dijous 31 d’octubre i 7, 14, 21 i 28 de novembre de 2019

de 18 a 20 hores


La gran poesia americana mostra trets transversals en tot el continent, malgrat les diferències evidents entre el nord i el sud, i fins i tot dins mateix de l’Amèrica Llatina. La poesia americana s’empelta en el tronc de la tradició occidental i és, al mateix temps, una altra cosa: una cosa nova, un cant alhora fundacional i modern (per aquest motiu té la seva tradició en el futur), les peculiaritats del qual forgen, fins a la darreria del segle XX, un seguit d’obres molt singulars. El curs es proposa de recórrer aquesta trajectòria mitjançant cinc parells de poetes aproximadament contemporanis entre si i amb unes estètiques alhora divergents i complementàries. La lectura d’una selecció d’aquestes obres donarà suport a l’exposició d’aquest «sistema» de veus líriques, juntament amb les reflexions dels mateixos poetes sobre poesia i la dels seus principals lectors i intèrprets.

 

 

PROGRAMA

Dijous, 31 d’octubre

Walt Whitman i Emily Dickinson

La veu fundacional del poeta que s’agermana amb tots i que sempre és al camí, i el cant condensat i fragmentari de Dickinson, que només es comunica amb el món a través de cartes.

 

Dijous, 7 de novembre

Rubén Darío i Leopoldo Lugones

El forjador de la nova dicció poètica en llengua castellana, de Nicaragua a Buenos Aires i Madrid. I el modernista que, després d’exhaurir les possibilitats metafòriques de la lluna, es va proclamar el poeta nacional argentí.

 

Dijous, 14 de novembre

Pablo Neruda i José Lezama Lima

Dues modulacions diverses de l’essència magmàtica de la poesia americana. Neruda i l’erotisme obscur que mou el món; Lezama i la genealogia barroca a Hispanoamèrica.

 

Dijous, 21 de novembre

César Vallejo i Juan L. Ortiz

Trilce, de César Vallejo, neix d’una força continguda que trenca i ressitua les paraules. Ortiz és el que canta l’oda inabastable dels grans rius de la plana argentina.

 

Dijous, 28 de novembre

Alejandra Pizarnik i Marosa di Giorgio

L’impuls avantguardista va tenir, a Amèrica, cicles i manifestacions tardans. Pizarnik i Di Giorgio, a ambdós marges del Riu de la Plata, van compondre dues obres excèntriques i singularíssimes.

 

Fernando Pessoa – Tabaquería

 

DOCUMENTACIÓ

Descarrega’t el pdf:

Dickinson Poema 354

José Lezama Lima

Leopoldo Lugones-poemas

Manent-Dickinson 354

Pablo Neruda

Paul_Verlaine-_Art_poetique

Rubén Darío-tres poemas

Whitman_Borges-Canto de mí mismo-24

César Vallejo

Juan L Ortiz

Redacción original del poema XV de Trilce

 

Bibliografia per sessions

Whitman, Walt, Obra escogida, introducció d’Edgardo Dobry, Barcelona, Penguin Clásicos, primera reimpressió, 2019.

Dickinson, Emily, Poemas, selecció i traducció de Silvina Ocampo, Barcelona, Tusquets, 1985.

—, Cartas, edició i traducció de Nicole d’Amonville Alegría, Barcelona, Lumen, 2009.

 

Darío, Rubén, Obras completas I, Poesía, a cura de Julio Ortega, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2007.

Lugones, Leopoldo, Antología poética, a cura d’Edgardo Dobry, Madrid, Visor, 2011.

 

Neruda, Pablo, Residencia en la tierra, a cura d’Hernán Loyola, Madrid, Cátedra, 1991.

Lezama Lima, José, Poesía completa, Madrid, Sexto Piso, 2016.

 

Vallejo, César, Poesía completa, a cura de R. Silva Santisteban, Madrid, Visor, 2008.

Ortiz, Juan L., Obra completa, a cura de Sergio Delgado, Santa Fe (Argentina), UNL, 1996.

 

Pizarnik, Alejandra, Poesía completa, a cura d’Ana Becciu, Barcelona, Lumen, 2016.

Di Giorgio, Marosa, Los papeles salvajes, a cura de D. García Helder, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2008.


Palau Macaya, Passeig de Sant Joan, 108, Barcelona

LOCALITZACIÓ