logo

CaixaForum Macaya

Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

CaixaForum Macaya, Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

facebook twitter vimeo instagram

CURSOS

Curs

Amèrica en els seus poetes
Edgardo Dobry
Escriptor i poeta

Els dijous 31 d’octubre i 7, 14, 21 i 28 de novembre de 2019

de 18 a 20 hores


La gran poesia americana mostra trets transversals en tot el continent, malgrat les diferències evidents entre el nord i el sud, i fins i tot dins mateix de l’Amèrica Llatina. La poesia americana s’empelta en el tronc de la tradició occidental i és, al mateix temps, una altra cosa: una cosa nova, un cant alhora fundacional i modern (per aquest motiu té la seva tradició en el futur), les peculiaritats del qual forgen, fins a la darreria del segle XX, un seguit d’obres molt singulars. El curs es proposa de recórrer aquesta trajectòria mitjançant cinc parells de poetes aproximadament contemporanis entre si i amb unes estètiques alhora divergents i complementàries. La lectura d’una selecció d’aquestes obres donarà suport a l’exposició d’aquest «sistema» de veus líriques, juntament amb les reflexions dels mateixos poetes sobre poesia i la dels seus principals lectors i intèrprets.

 

 

PROGRAMA

Dijous, 31 d’octubre

Walt Whitman i Emily Dickinson

La veu fundacional del poeta que s’agermana amb tots i que sempre és al camí, i el cant condensat i fragmentari de Dickinson, que només es comunica amb el món a través de cartes.

 

Dijous, 7 de novembre

Rubén Darío i Leopoldo Lugones

El forjador de la nova dicció poètica en llengua castellana, de Nicaragua a Buenos Aires i Madrid. I el modernista que, després d’exhaurir les possibilitats metafòriques de la lluna, es va proclamar el poeta nacional argentí.

 

Dijous, 14 de novembre

Pablo Neruda i José Lezama Lima

Dues modulacions diverses de l’essència magmàtica de la poesia americana. Neruda i l’erotisme obscur que mou el món; Lezama i la genealogia barroca a Hispanoamèrica.

 

Dijous, 21 de novembre

César Vallejo i Juan L. Ortiz

Trilce, de César Vallejo, neix d’una força continguda que trenca i ressitua les paraules. Ortiz és el que canta l’oda inabastable dels grans rius de la plana argentina.

 

Dijous, 28 de novembre

Alejandra Pizarnik i Marosa di Giorgio

L’impuls avantguardista va tenir, a Amèrica, cicles i manifestacions tardans. Pizarnik i Di Giorgio, a ambdós marges del Riu de la Plata, van compondre dues obres excèntriques i singularíssimes.

 

Fernando Pessoa – Tabaquería

 

DOCUMENTACIÓ

Descarrega’t el pdf:

Dickinson Poema 354

José Lezama Lima

Leopoldo Lugones-poemas

Manent-Dickinson 354

Pablo Neruda

Paul_Verlaine-_Art_poetique

Rubén Darío-tres poemas

Whitman_Borges-Canto de mí mismo-24

César Vallejo

Juan L Ortiz

Redacción original del poema XV de Trilce

 

Bibliografia per sessions

Whitman, Walt, Obra escogida, introducció d’Edgardo Dobry, Barcelona, Penguin Clásicos, primera reimpressió, 2019.

Dickinson, Emily, Poemas, selecció i traducció de Silvina Ocampo, Barcelona, Tusquets, 1985.

—, Cartas, edició i traducció de Nicole d’Amonville Alegría, Barcelona, Lumen, 2009.

 

Darío, Rubén, Obras completas I, Poesía, a cura de Julio Ortega, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2007.

Lugones, Leopoldo, Antología poética, a cura d’Edgardo Dobry, Madrid, Visor, 2011.

 

Neruda, Pablo, Residencia en la tierra, a cura d’Hernán Loyola, Madrid, Cátedra, 1991.

Lezama Lima, José, Poesía completa, Madrid, Sexto Piso, 2016.

 

Vallejo, César, Poesía completa, a cura de R. Silva Santisteban, Madrid, Visor, 2008.

Ortiz, Juan L., Obra completa, a cura de Sergio Delgado, Santa Fe (Argentina), UNL, 1996.

 

Pizarnik, Alejandra, Poesía completa, a cura d’Ana Becciu, Barcelona, Lumen, 2016.

Di Giorgio, Marosa, Los papeles salvajes, a cura de D. García Helder, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2008.


CaixaForum Macaya, Passeig de Sant Joan, 108, Barcelona

LOCALITZACIÓ