logo

CaixaForum Macaya

Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

CaixaForum Macaya, Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

facebook twitter vimeo instagram

CURSOS

Curs

El debat de les idees en l’economia actual
Antoni Castells
Economista

Els dimecres 20 i 27 d’abril, 4, 11 i 18 de maig

de 18 a 20 hores


Deia Keynes que sovint les idees eren més determinants que els interessos. Aquest curs girarà al voltant de les idees econòmiques, però també dels problemes actuals de l’economia global. Es partirà dels debats econòmics del segle xx com a base teòrica a partir de la qual explorar els canvis del present.

 

dav dav

 

PROGRAMA

Dimecres, 20 d’abril

La importància de les idees en economia. Grans etapes en la història del pensament econòmic. Una qüestió clau: estat i mercat. La crisi del paradigma keynesià, el paradigma neoliberal-conservador i la Gran Recessió.

 

Dimecres, 27 d’abril

Keynes i la Gran Depressió dels anys trenta: el sorgiment del paradigma keynesià. La síntesi neoclàssica i els anys d’or de l’estat del benestar. Samuelson i Arrow. La stagflation dels anys setanta i l’erosió del paradigma keynesià.

 

Dimecres, 4 de maig

La contrarevolució monetarista, la teoria de les expectatives racionals i l’escola del public choice. El sorgiment del paradigma dels mercats eficients. Hayek, Friedman, Lucas i Buchanan. La Gran Recessió i la crisi del paradigma neoliberal-conservador.

 

Dimecres, 11 de maig

Al marge del corrent central. El pensament econòmic no convencional. La renovació de l’institucionalisme. Heterodoxos i dissidents. Polany, Galbraith i Goodwin. La gran influència d’un economista difícilment classificable: Schumpeter.

 

Dimecres, 18 de maig

La política econòmica de l’austeritat i els seus orígens intel·lectuals. La idea d’austeritat en el pensament liberal. La bifurcació: D. Ricardo i J. Stuart-Mill. La influència de l’escola de Viena. L’ordoliberalisme. La Gran Recessió a Europa: el fracàs de l’austeritat expansiva.

 

 

Bibliografia

BACKHOUSE, Roger E. The Puzzle of Modern Economics. Science or Ideology? Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

BLYTH, Mark, Austerity. The History of a Dangerous Idea. Oxford: Oxford University Press, 2013.

SCREPANTI, Ernesto; ZAMAGNI, Stefano. An Outline of the History of Economic Thought. Oxford: Oxford University Press, 2005.

 

Altres lectures

BACKHOUSE, Roger E. Economists and the Economy. The Evolution of Economic Ideas. Londres: Transaction Publisher, 2004.

MADRICK, Jeff. Seven Bad Ideas. Nova York: Vintage Books, 2015.

SHACKLETON, J. R.; LOCKSLEY, G. (eds). Twelve Contemporary Economists. Londres: The MacMillan Press, 1983.

RONCAGLIA, Alessandro. The Wealth of Ideas. A History of Economic Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

 


CaixaForum Macaya, Passeig de Sant Joan, 108, Barcelona

LOCALITZACIÓ