logo

CaixaForum Macaya

Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

CaixaForum Macaya, Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

facebook twitter vimeo instagram

CURSOS

Curs

El problema de l’animalitat humana en la filosofia contemporània
Antonino Firenze
Filòsof

Els dimecres, des del 7 de febrer fins el 7 de març de 2018,

de 18 a 20 hores


El curs es proposa revisar críticament una de les qüestions més debatudes en el marc de la filosofia contemporània: el problema de la diferència ontològica entre home i animal. El punt de partida de la reflexió és la descripció de l’ambigu estatut ontològic de l’animalitat tal com ha estat concebut al començament de la contemporaneïtat per Hegel en el capítol IV, apartat A, de la Fenomenologia de l’esperit, dedicat al sorgiment de l’autoconsciència. En aquest context, en efecte, l’«animal» és entès com a substrat vital-biològic que ha de ser suprimit dialècticament per tal que pugui donar-se un reconeixement humà entre dos subjectes i començar, d’aquesta manera, la dimensió pròpiament històrica de la humanitat. En contra d’aquest punt de vista, s’intenta mostrar que el desig de reconeixement, lluny de ser una prerrogativa exclusiva de l’humà, ens remet al vincle corpori-perceptiu que uneix l’home a l’animal. Així doncs, la tasca és la de plantejar que aquests dos àmbits, el natural-animal i l’humà històric, en lloc de concebre’s com a irreductibles l’un a l’altre i recíprocament excloents, podrien pensar-se a partir del seu recíproc entrellaçament ontològic. En aquest sentit, una vegada exposats els termes del problema, es du a terme una reconstrucció de la controvèrsia filosòfica sobre l’«essència de l’home», sorgida en la primera meitat del segle XX en l’àmbit de l’existencialisme i de l’antropologia filosòfica (Heidegger, Gehlen). Finalment, es tracten propostes filosòfiques postantropocèntriques (Merleau-Ponty, Derrida) que, posant l’accent en una concepció de l’alteritat natural entesa com l’estructura originària de l’existència humana, ens permeten repensar l’especificitat de l’home sense renunciar a comprendre la seva radical proximitat ontològica a l’animal.

 

antonino_firenze

PROGRAMA

Dimecres, 7 de febrer

L’animalitat entre Aristòtil i Hegel

 

Dimecres, 14 de febrer

Heidegger: l’existència humana versus el simple viure animal

 

Dimecres, 21 de febrer

Gehlen: l’home com a projecte de la natura

 

Dimecres, 28 de febrer

Merleau-Ponty: l’animalitat i la rehabilitació ontològica de l’ésser corpori-perceptiu

 

Dimecres, 7 de març

Derrida: vida sense paraula: el caràcter limítrof d’allò animal amb allò humà

 


CaixaForum Macaya, Passeig de Sant Joan, 108, Barcelona

LOCALITZACIÓ