logo

CaixaForum Macaya

Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

CaixaForum Macaya, Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

facebook twitter vimeo instagram

CURSOS

Curs

Humanitats digitals
Toni Badia
Doctor en Processament de Llenguatges Naturals
Laura Pérez Mayos
Doctoranda en Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Gerard Casamayor
Doctorand en Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Maite Melero
Investigadora sènior en Processament de Llenguatges Naturals
Leo Wanner
Doctor en Lingüística Computacional

Els dimarts, des del 16 de gener fins al 13 de febrer de 2018

de 18 a 20 hores


Aquest curs pretén apuntar una concisa visió de conjunt del jove, però de ràpid creixement, camp de les humanitats digitals, i de la incorporació de l’ús dels recursos digitals i les metodologies basades en la computació a les diferents disciplines de les humanitats.

 

Humanitats_digitals

PROGRAMA

Dimarts, 16 de gener

Introducció a les humanitats digitals

Toni Badia

Aquesta primera sessió introdueix el camp de les humanitats digitals amb l’objectiu d’aconseguir un enteniment bàsic del que tracten, de com es relacionen amb altres disciplines i de quins reptes han d’afrontar. Es presenta la història de les humanitats digitals introduint els conceptes i metodologies bàsics (en particular, de processament de llenguatge natural i intel·ligència artificial), en un sondeig dels temes més importants i de les iniciatives recentment abordades des de la lingüística, l’arquitectura o l’arqueologia, entre d’altres.

 

Dimarts, 23 de gener

Programar en humanitats digitals

Laura Pérez Mayos

Usar mitjans digitals i metodologies basades en computació en un ambient de recerca sempre implica certa quantitat de programació. Fins i tot quan usem plataformes ready-to-use, ja programades, els canals de moltes de les tasques i l’adaptació als formats que requereixen són inevitables. Aquesta sessió introdueix la realització de serveis web en Python, que és el llenguatge de programació més popular en humanitats digitals, per interconnectar diferents mòduls en un sistema de processament més complex.

 

Dimarts, 30 de gener

Dades enllaçades en les humanitats digitals

Gerard Casamayor

L’ús de recursos digitals recuperats a través d’internet és un dels pilars centrals de les humanitats digitals. El paradigma de representació de dades en línia, «dades enllaçades» (linked data), facilita la interrelació de conjunts de dades (datasets) en intercanvis i reutilitzacions que els integren en representacions estàndards de la web semàntica. Aquesta sessió introdueix conceptes i metodologies en els quals es basen tant les dades enllaçades com la web semàntica. Entre altres temes, la sessió discuteix formats RDF i OWL, creació ontològica, consultar dades RDF usant SPARQL, els conjunts de dades enllaçades més importants disponibles fins avui, la iniciativa Open Data, etc.

 

Dimarts, 6 de febrer

Extracció de textos en les humanitats digitals

Maite Melero

La majoria del material amb el qual treballen les humanitats digitals és de naturalesa textual. Les tècniques d’extracció de textos permeten analitzar-los per cercar informació pertinent en diferents nivells i de diferent definició. Aquesta sessió introdueix tasques pròpies de l’extracció de textos, com per exemple categorització, agrupació, reconeixement d’entitats nomenades i conceptes relacionats. S’atén especialment a plataformes disponibles gratuïtament.

 

Dimarts, 13 de febrer

Tècniques de visualització en les humanitats digitals

Leo Wanner

Una adequada visualització de grans volums de dades i un correcte procediment d’aquestes dades són crucials en el context de les humanitats digitals per obtenir un enteniment més profund de fenòmens complexos. Les tècniques de visualització poden oscil·lar des de l’ús de taules simples, mapes gràfics i dispositius de consulta semàntica interactiva avançada, fins a obres de caràcter virtual amb forma humana. En aquesta sessió, innovadors paradigmes de visualització, tècniques i plataformes són presentats per visualitzar diferents formats de dades i processos dinàmics.


CaixaForum Macaya, Passeig de Sant Joan, 108, Barcelona

LOCALITZACIÓ