logo

CaixaForum Macaya

Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

CaixaForum Macaya, Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

facebook twitter vimeo instagram

CURSOS

Curs

La Catalunya del segle XVIII: entre l’acomodació i la dissidència
Joaquim Albareda Salvadó
Catedràtic d’Història Moderna a la Universitat Pompeu Fabra.

Els dimecres 8, 15, 22 i 29 de maig i 5 de juny de 2019

de 18 a 20 hores


El curs pretén oferir una nova mirada al segle XVIII, en el qual es van assentar els fonaments de la societat contemporània. És el segle de la Catalunya vençuda, que s’enceta amb la pèrdua de les institucions de govern i del sistema de representació política seculars. Però, alhora, el segle que conforma la petita Anglaterra, amb un creixement econòmic continuat, amb una societat dinàmica i plena d’idees il·lustrades. Una societat que no renuncia a la seva identitat i que expressa, de forma ininterrompuda, la seva dissidència davant les estructures polítiques absolutistes imposades pel règim borbònic.

 

PROGRAMA

Dimecres, 8 de maig

Del projecte austriacista de 1705 a la derrota de 1714

La llei està per sobre del rei: revitalització del constitucionalisme a les Corts de 1701 i de 1705. La representació política i l’home comú.

 

15 de maig

La repressió borbònica i l’exili austriacista

«Que la autoridad real, como debe, quede sobre la ley»: La Nova Planta i la pèrdua de la representació política. El pes de la militarització i la venda de càrrecs de regidor.

 

22 de maig

Especialització productiva i mercat

Els estímuls econòmics de part de la monarquia. La Junta de Comerç. Una societat canviant i amb trets diferencials accentuats.

 

29 de maig

Una dissidència que no cessa

De la resistència armada a la revolta i la protesta dels municipis contra la corrupció i els abusos de poder. L’austriacisme persistent de l’exili imaginant futurs alternatius. Memorials i projectes per a Catalunya.

 

5 de juny

La identitat dels catalans

El record de les llibertats perdudes. Llengua i cultura. La Catalunya il·lustrada. La crisi del sistema de finals de segle. Corts de Cadis: cap a un nou concepte de nació.

 

 

Bibliografia

J. Albareda, “De la resistència armada a la reivindicació política“, a J. Albareda (dir.), Catalunya, nació d´Europa, I, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2013, pàgines 74-119.

J.M. Delgado, “L’economia del set-cents: desfeta, represa i crisi“, a J. Albareda (dir.), Catalunya, nació d´Europa, I, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2013, pàgines122-175.

R. Fernández, Cataluña y el absolutismo borbónico. Historia y política, Barcelona, Crítica, 2014.

J. Fontana, La fi de l’Antic Règim i la industrialització, 1787-1868, P. Vilar (dir.) Història de Catalunya, IV, Barcelona, Edicions, 1988, pàgines 21-141.

E. Lluch, La Catalunya vençuda del segle XVIII. Foscors i clarors de la Il·lustració, Barcelona, Edicions 62, 1996.

P. Vilar, Catalunya dins l’Espanya moderna. Introducció. El medi natural, Barcelona, Edicions 62, 1973, pàgines 17-82.


CaixaForum Macaya, Passeig de Sant Joan, 108, Barcelona

LOCALITZACIÓ