logo

PALAU MACAYA

Pg. de Sant Joan, 108, Barcelona

PALAU MACAYA Pg. de Sant Joan, 108, Barcelona

facebook twitter twitter

CURSOS

Curs

Llenguatge i pensament
Eduardo Mendieta
Filòsof

Els dijous 7, 14, 21 i 28 de maig i 4 de juny del 2020

de 18 a 20 hores


Aquest curs es dedica a la problemàtica de la relació entre el pensament i el llenguatge, a dir si es pensa d’una manera diferent en diferents llenguatges i, si aquest és el cas, com pot esdevenir-se l’intercanvi cultural. Si és factible, llavors s’analitza la possibilitat de comunicació transparent, recíproca i sense coerció. Parafrasejant el sofista Gòrgies: no existeix res, però si existís alguna cosa, no es podria conèixer, i si es pogués conèixer, no es podria comunicar. Per ventura ens trobem sempre en aquesta situació paradoxal? O tal vegada tot llenguatge és sempre pura traducció?

PROGRAMA

Dijous, 7 de maig del 2020

La torre de Babel i els orígens del llenguatge

Comencem amb la famosa torre de Babel i les nombroses interpretacions que va incitar, com en Dant, per exemple. Aquesta al·legoria comporta la pregunta sobre l’origen del llenguatge, que abordem a través de Vico, sant Agustí i Juan de Valdés, però també Herder, Hamann i Rousseau.

 

Dijous, 14 de maig del 2020

Antropogènesi i logopoesi

Després ens aproparem als nostres segles i aprofundirem en l’antropogènesi i en el que anomenaré logopoesi –la producció creativa del llenguatge– o el que Vico va anomenar lògica poètica, com a procés d’humanització i hominització de l’ésser humà. Ens hi ajuden Darwin, Tomasello i Everett.

 

Dijous, 21 de maig del 2020

El gir lingüístic

En aquesta tercera sessió estudiem el gir lingüístic amb el treball de Peirce, Saussure, Austin i Wittgenstein. En aquesta lliçó ens guiem pels treballs de Karl-Otto Apel, Jürgen Habermas, Javier Muguerza i Adela Cortina. Considerem també el treball de Richard Rorty i la seva noció de la contingència del llenguatge.

 

Dijous, 28 de maig del 2020

La llengua de la filosofia

En la penúltima sessió del curs veiem el treball de Heidegger, Gadamer i Sloterdijk respecte de si la filosofia té una o moltes llengües. La pregunta guia és: existeix un metallenguatge de la filosofia, o és la filosofia un producte del llenguatge natural en què és pensada?

 

Dijous, 4 de juny del 2020

Filosofar en espanyol

La darrera sessió es dedica al tema de l’espanyol com a llengua filosòfica; considerem el treball d’Ortega y Gasset, Javier Zubiri, José Gaos i Emilio Lledó. Ens centrem en algunes expressions en espanyol que són distintivament filosòfiques i que no es tradueixen sinó com a exegesi.

 


Palau Macaya, Passeig de Sant Joan, 108, Barcelona

LOCALITZACIÓ