logo

CaixaForum Macaya

Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

CaixaForum Macaya, Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

facebook twitter vimeo instagram

CURSOS

Curs

Narrativa moderna i aventures de pensament
Bashkim Shehu
Escriptor i traductor

Els dilluns i dimecres del 22 de febrer al 15 de maig del 2017

de 18 a 20 hores


Amb el modernisme hi ha un canvi fonamental en la relació entre la literatura i la filosofia: la primera s’apropa a la segona bevent directament de les seves fonts. Aquest fenomen va ser precedit per un canvi en la filosofia, la qual ja amb Schopenhauer i Nietzsche havia començat a apropar-se a la literatura i a l’art, sobretot en els seus temes i objectes. A partir d’aquí, es produeix una convergència entre les dues, que culmina amb l’existencialisme, i, a la vegada, significativament, es desenvolupa una relació d’influències mútues, directes i indirectes, entre la literatura i la nova psicologia, la psicoanàlisi.

 

El curs s’iniciarà amb dues lectures que intenten crear el marc tipològic: els casos de Camus i de Nietzsche. Després seguirà grosso modo una pauta cronològica, des de finals del segle XIX fins a mitjans del segle XX, enfocant-se en una sèrie d’autors emblemàtics, incloent anàlisis i comentaris multidimensionals d’alguns dels seus textos (per motius de claredat, i per no ampliar massa l’objecte d’estudi, es concentrarà en el gènere de la narrativa).

 

fotocursbashkimc

PROGRAMA

Dilluns, 22 de febrer

Camus, un escriptor filosofant

 

Dimecres, 1 de març

Nietzsche, el filòsof poeta

 

Dilluns, 8 de març

Thomas Mann com a artista i pensador

 

Dimecres, 15 de març

Una icona del seu temps: Stefan Zweig

 

Dilluns, 22 de març

K. de Kafka – K. com a culpable

 

Dimecres, 27 de març

La recerca de Marcel Proust

 

Dilluns, 3 d’abril

James Joyce: l’oceà d’Ulises

 

Dimecres, 24 d’abril

El freudisme i la literatura nord-americana: Faulkner, Tennessee Williams, etc.

 

Dilluns, 8 de maig

Sartre: literatura, filosofia i compromís

 

Dimecres, 15 de maig

Les ficcions de Borges, o la poètica com a inversió de la metafísica


CaixaForum Macaya, Passeig de Sant Joan, 108, Barcelona

LOCALITZACIÓ