logo

CaixaForum Macaya

Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

CaixaForum Macaya, Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

facebook twitter vimeo instagram

CURSOS

Curs

Noves visions sobre la història natural de la humanitat
Arcadi Navarro i Cuartiellas
Biòleg Evolutiu
Tomàs Marquès i Bonet
Biòleg evolutiu
Carles Lalueza Fox
Paleogenetista
Jaume Bertranpetit
Biòleg evolutiu

Els dimarts del 19 de gener al 8 de març de 2016

de 17 a 20 hores


Durant els primers anys del segle XXI hi ha hagut grans canvis en la percepció dels humans com a espècie. Les idees predominants sobre la nostra posició a la natura, la nostra unicitat i la nostra història evolutiva i cultural s’han vist radicalment modificades gràcies a grans descobriments científics. Aquests avenços estan en bona part relacionats amb l’anàlisi genòmica, però no s’hi limiten, i inclouen camps tan diversos com les neurociències, l’arqueologia, la psicologia o l’economia. L’objectiu del curs és fer un breu repàs perquè els alumnes obtinguin una visió actualitzada del que significa ser humà.

 

PROGRAMA

Dimarts, 19 de gener

El primer nu i el frondós arbre dels homínids

Tomàs Marquès-Bonet

El llinatge humà en el context dels grans simis; controvèrsies taxonòmiques i la definició d’Hominis. Què ens fa humans? Evidències de genòmica comparada, estratègies adaptatives i desenvolupament. Consciència ètica, demografia i estructura social.

 

Dimarts, 26 de gener

La definició d’humanitat

Carles Lalueza-Fox

Els últims sis milions d’anys d’evolució; fòssils, adaptacions, cultura, sortides d’Àfrica, extincions, controvèrsies taxonòmiques. Els neandertals i els denisovans; paleogenòmica, canvis genètics específics humans moderns, aparició del llenguatge, episodis d’hibridació recurrents.

 

Dimarts, 9 de febrer

El poblament dels continents i la gran revolució neolítica

Carles Lalueza-Fox

La sortida d’Àfrica i l’expansió dels humans moderns per tot el món; adaptacions locals, diferències filogeogràfiques, races i racisme. L’expansió de l’agricultura; domesticació, impactes en l’adaptació, nous canvis metabòlics, en la dieta, immunològics i socials.

 

Dimarts, 23 de febrer

Per què volem conèixer el genoma de cadascú?

Jaume Bertranpetit

La fiabilitat i seguretat de la informació genòmica personal, implicacions ètiques, medicina preventiva, les companyies privades d’anàlisi genòmica. L’ús social de la genètica. Què implica conèixer el nostre genoma? Exemple del genoma del conferenciant i com ho interpretem.

 

Dimarts, 1 de març

El present i el futur genètic de la humanitat

Jaume Bertranpetit

L’evolució en marxa: la selecció natural en la formació dels humans i en la diversificació de les poblacions humanes. Com ens ha modelat la selecció natural? La selecció natural en el món contemporani. Seguim evolucionant? Impacte de les biotecnologies. Podem predir el futur genètic de la humanitat?

 

Dimarts, 8 de març

La intel·ligència i la individualitat humana

Arcadi Navarro

La interpretació de les diferències genètiques. La intel·ligència  com a estratègia evolutiva. S’hereta la intel·ligència? La genòmica personalitzada; diferències individuals, prediccions biomèdiques, ancestralitat, genètica forense. La peculiaritat humana. Som realment únics?

 

 

evolucion1--644x362


CaixaForum Macaya, Passeig de Sant Joan, 108, Barcelona

LOCALITZACIÓ