logo

CaixaForum Macaya

Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

CaixaForum Macaya, Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

facebook twitter vimeo instagram

CURSOS

Curs

Pensar la realitat o la tasca de la filosofia. El problema del coneixement des dels antics fins als moderns
Antonino Firenze
Filòsof

Els dijous 24 i 31 de gener i 7, 14 i 21 de febrer de 2019

de 18 a 20 h


El curs pretén oferir una introducció a la filosofia a través de la interrogació d’un dels problemes fonamentals que han caracteritzat el seu desenvolupament històric des dels seus orígens grecs fins a la modernitat, a saber: el problema del coneixement de la realitat (o problema gnoseològic). Per fer-ho, en un primer moment s’exposaran les concepcions de Plató i Aristòtil, en les quals predomina clarament el paradigma objectivista que atorga prioritat ontològica a l’ésser enfront del pensar, per acabar descrivint el canvi de perspectiva, marcat per la subjectivització de la realitat, que caracteritza l’enfocament de pensadors moderns com ara Descartes, Kant i Hegel. D’aquesta manera, mitjançant una relectura d’obres clàssiques de la tradició filosòfica occidental, es posarà en relleu la historicitat dels problemes filosòfics, alhora que es proporcionaran els instruments teòrics bàsics per familiaritzar-se amb l’especificitat d’aquesta disciplina.

 

PROGRAMA

Dijous, 24 de gener

Plató

La fonamentació epistemològica del coneixement filosòfic i la distinció ontològica entre sensible i intel·ligible. Símil de la línia i al·legoria de la caverna com a metàfores del progrés cognoscitiu i moral: de l’opinió a la ciència.

 

Dijous, 31 de gener

Aristòtil

Meravella davant el món i llenguatge. La rehabilitació de l’experiència sensible en el procés cognoscitiu. Vida teorètica i felicitat contemplativa: del logos humà al logos diví.

 

Dijous, 7 de febrer

Descartes

La refundació racionalista de les ciències: el dubte i el problema del mètode. Existència i naturalesa del jo: el subjecte pensant com a fonament del coneixement metafísic.

 

Dijous, 14 de febrer

Kant

La distinció metodològica de conèixer i pensar: fenomen i noümen. La revolució copernicana i l’estructura transcendental de la raó: el «jo penso» com a condició de possibilitat del coneixement.

 

Dijous, 21 de febrer

Hegel

L’absolut com a subjecte-substància: l’intent d’aplegar els antics i els moderns. Dialèctica i realitat: la contradicció com a essència de la realitat i motor de la història.

 

 

Bibliografia

Aristóteles, Ética a Nicómaco, CEC, 1989.

—, Metafísica, Gredos, 1994.

Descartes, René, Meditaciones metafísicas, Alfaguara, 1977.

Hegel, G. W. F., Fenomenología del Espíritu, FCE, 1988.

Kant, Immanuel, Crítica de la razón pura, Alfaguara, 1994.

Platón, República, Alianza, 1999.

 


CaixaForum Macaya, Passeig de Sant Joan, 108, Barcelona

LOCALITZACIÓ