logo

CaixaForum Macaya

Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

CaixaForum Macaya, Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

facebook twitter vimeo instagram

CURSOS

Curs

Sobre les responsabilitats de l’art a l’època del terror. Art, arquitectura i avantguarda a la primera meitat del segle XX
Juan José Lahuerta
Arquitecte i historiador de l'art i l'arquitectura

Els dimecres 4, 11 i 18 d’abril, el dimarts 24 d’abril i el dimecres 2 de maig de 2018

de 18 a 20 hores


Les històries de l’art i l’arquitectura del segle XX, i en particular les que s’han escrit des del punt de vista operatiu de les avantguardes o de l’anomenat Moviment Modern, han descrit la situació de l’art en termes de gran autonomia, com si els canvis radicals que s’hi operen durant la primera meitat del segle tinguessin un origen intern o intrínsec, quan no han estat escrites en termes purament formalistes o, encara pitjor, de forma èpica, presentant els artistes de les avantguardes sempre en termes revolucionaris i l’art com un dels motors de transformació «positiva» al llarg d’aquesta història. Altres vegades, poques, s’han escrit històries «socials» de les avantguardes en què aquestes són «influïdes» per la situació política o ideològica de la seva època, sempre en termes «progressistes» o fins i tot heroics. En aquest curs, a través de cinc casos concrets, es pretén demostrar el contrari: que la revolució —o seria millor dir «les» revolucions— de les avantguardes es produeix en perfecta sintonia amb el món de violència, repressió i destrucció que caracteritza la primera meitat del segle XX —guerres, desposseïment, extermini, exilis—, i no només això, sinó que la «teoria» de les avantguardes forma part essencial de la legitimació del terror de la nostra època.

PROGRAMA

Dimecres, 4 d’abril

Desornamentació i degeneració

 D’«Ornament y delicte» d’Adolf Loos (c. 1908) a l’exposició «Art degenerat» (1937)

 

Dimecres, 11 d’abril

Hiperornamentació i iconoclàstia

Gaudí, Picasso i Barcelona en temps de la Setmana Tràgica (1909)

 

Dimecres, 18 d’abril

Tempestes d’acer

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) com a obra d’art total

 

Dimarts, 24 d’abril

Estètica dels bombardeigs

Art, màquina i propaganda en la Guerra d’Espanya (1936-1937)

 

Dimecres, 2 de maig

L’estranger

Mobilització total, extermini i fi de les avantguardes (c. 1945)


CaixaForum Macaya, Passeig de Sant Joan, 108, Barcelona

LOCALITZACIÓ