logo

CaixaForum Macaya

Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

CaixaForum Macaya, Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

facebook twitter vimeo instagram

CURSOS

Curs

Una mirada teatral
Oriol Broggi
Director de teatre
Ferran Utzet
Director de teatre

VEURE VÍDEOS


Una introducció al món de l’escena. Acompanyat de la presentació d’imatges i vídeos d’exemples concrets, una reflexió sobre què és el teatre, com funciona una obra de teatre internament, la interpretació com a vehicle d’idees i emocions, el paper de l’escenografia, del cos humà, de la versemblança i la veritat, entre d’altres aspectes i recursos escènics. També, sobre les arts en viu, com afecta la Covid-19 i com hauria de ser el teatre a partir d’ara.

PROGRAMA

Dilluns, 15 de juny

Qüestions generals : Què és el teatre? El lloc del teatre. Espai de la realitat i la ficció.

Oriol Broggi

L’argumentació de què és el teatre?, de què parlem quan diem teatre?, com funciona internament?, no la podem deslligar actualment de la realitat de la covid-19, que l’afecta profundament.
Potser justament aquesta situació ens permet de pensar-hi amb molta més intensitat. Perquè la crisi sanitària posa en qüestió —prohibeix directament— les condicions fonamentals del fet teatral: l’art en directe, en viu, i la trobada ritualitzada d’un grup de persones. És aquesta prohibició el que ens fa evidents molts dels mecanismes que abans estaven ocults darrere l’evident. De tan a la vista que ho teníem, ens era molt difícil d’observar.
L’art de la llibertat. Prendre’n consciència. I la seva presa de consciència, «una presa de consciència contínua i insistent» que et permet estar realment en llibertat, i encara més quan a través de la ficció treballes el pensament crític, el diàleg, els límits de les pròpies emocions i de les col·lectives.
Com serà el teatre a partir d’ara? Aquesta pregunta ens obliga a mirar com era abans.
1. Definició general de l’art en viu.
2. Veritat i versemblança. Les arts en viu. L’ara i aquí.
3. La interpretació com a vehiculació d’idees, emocions i sentiments a partir de l’artifici.
4. El lloc del teatre en la societat moderna. Els grans canvis de la història acompanyats pel seu mirall teatral, canvis en les disposicions escèniques. Què representen i com influeixen i són influïdes pels canvis socials.
5. Com podria ser el teatre a partir d’ara?

 

 

Dimarts, 16 de juny 

La vivència teatral a la Biblioteca: Preparar una proposta per a la Perla 29 a la Biblioteca.

Ferran Utzet 

Com serà la nova obra que es proposarà a un director i com aquest n’imaginarà el muntatge. Com en seguirà les idees fins a materialitzar-les en una escena.
L’espai teatral. El lloc on imaginem que transcorre el teatre. Com l’organitzem i què anem a buscar.
El moment on passa. El moment exacte de les idees i de la transició a fets i escenes.

Dimecres, 17 de juny

Preparar una obra de teatre. Què anem a buscar? Què és el ritme? Què és la bellesa? Què és la col·lectivitat?

Oriol Broggi

Tres qüestions imprescindibles a l’hora d’encarar un muntatge teatral. Quines són les formes per explicar un/el misteri? Cànons de bellesa? Ritmes de colors, moviments i paraules?
Codis que utilitzem i com els fem anar: llum / color / forma / actuació, i com es confegeixen ritmes entre ells. L’acció, sempre considerada el motor del teatre, supeditada al ritme de l’explosió dels sentits en l’espectador.
Com, a través de la col·lectivitat de l’acte teatral, arribem a topar amb la col·lectivitat del públic i parlem aleshores de la nostra col·lectivitat.
El cos humà com a mesura de tota ficció. També aquí tornem a topar frontalment amb la situació actual, i inevitablement hi hem de fer referència.

Dijous, 18 de juny 

Tancament: Quin és el meu teatre. La voluntat d’enllaçar les petites coses amb les grans idees.

Oriol Broggi

Breu repàs del nostre teatre, allò que ens ha mogut i allò que hem anat a buscar.
Imatges i records. Explicació a partir d’imatges, de situacions, i repàs dels muntatges teatrals.
A què apuntar? ¿Què és el que voldríem anar a buscar des de La Perla i el nostre teatre?


CaixaForum Macaya, Passeig de Sant Joan, 108, Barcelona

LOCALITZACIÓ