logo

CaixaForum Macaya

Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

CaixaForum Macaya, Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

facebook twitter vimeo instagram

ESCOLA D'ESTIU

Escola d'estiu

Catalunya dins l’Europa contemporània
Borja de Riquer
Historiador

Dilluns 2, dimarts 3, dimecres 4 i dijous 5 de juliol del 2018

De 18 a 20 hores


El curs tracta sobre quatre moments en què alguns projectes catalans, clarament estimulats pel marc europeu occidental, van ser condicionats per la realitat de la política hispànica.

 

PROGRAMA

Dilluns 2: La revolució liberal: el model polític i econòmic de mitjan segle XIX

Catalunya, l’àrea més dinàmica i més conflictiva de l’Estat espanyol, no acabà de sintonitzar ni amb el funcionament polític del sistema liberal espanyol ni amb les prioritats de la política econòmica oficial, fets que crearen nombroses tensions.

 

Dimarts 3: 1898. La crisi d’Estat i del projecte nacionalitzador

La desfeta colonial de 1898 provocà a Catalunya una reacció ciutadana que propicià el sorgiment i l’èxit del catalanisme polític. Es qüestionà llavors tant el funcionament del règim de la Restauració com les formes i els missatges nacionalitzadors espanyols.

 

Dimecres 4: La difícil lluita per la democràcia. Els anys de la Segona República

Els problemes que havia d’afrontar el nou règim republicà crearen moments de sintonia, però també de divergència, entre els republicans catalans i espanyols. Fins la mateixa Guerra Civil fou interpretada de forma diversa.

 

Dijous 5: Els problemes de finals del segle XX i inici del segle XXI. De la Transició a la globalització

Els pactes polítics establerts durant la Transició van entrar en crisi al principi del segle XXI. Les discrepàncies sobre el lloc de Catalunya dins l’Estat espanyol s’han produït dins d’un marc també marcat per la crisi econòmica del model espanyol en un món cada cop més globalitzat.

 

 

Bibliografia bàsica

Fontana, Josep. La formació d’una identitat. Una història de Catalunya. Vic: Eumo, 2014.

Albareda, Joaquim (ed.). Catalunya, nació d’Europa, 1714-2014. 3 vols. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2014.

Riquer, Borja de. Escolta Espanya: la cuestión catalana en la época liberal. Madrid: Marcial Pons, 2001.


CaixaForum Macaya, Passeig de Sant Joan, 108, Barcelona

LOCALITZACIÓ