logo

CaixaForum Macaya

Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

CaixaForum Macaya, Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

facebook twitter vimeo instagram

ESCOLA D'ESTIU

Escola d'estiu

Creixement econòmic i progrés social
Albino Prada
Economista

Dilluns 16, dimarts 17, dimecres 18 i dijous 19 de juliol del 2018

De 18 a 20 hores


El curs analitza de quina manera avui dia el malbaratament, catastròfic o lúdic, realitzat per les persones o per les nacions, condiciona el benestar social i ambiental. En quines condicions el creixement s’acompanya de desenvolupament i en quines seria possible un desenvolupament social més gran sense creixement de la producció material.

PROGRAMA

Dilluns 16: Sobre malbaratament, escassetat i límits del creixement; creixement sense desenvolupament i desenvolupament sense creixement

L’actual creixement econòmic està associat a la gestió de l’escassetat o més aviat del malbaratament? L’actual ritme del creixement a escala mundial pot considerar-se sostenible i, per tant, sense límits? Quan cal qualificar, o no, d’inclusiu aquest creixement?

 

Dimarts 17: Anàlisi del nivell de riquesa i de progrés social a escala mundial

A través de l’índex de desenvolupament humà de les Nacions Unides i d’altres índexs multinacionals dissenyats per avaluar el desenvolupament social o el desenvolupament inclusiu a escala internacional, es reflexiona sobre l’acoblament —o la divergència— d’aquests índexs respecte del nivell de riquesa o de creixement econòmic.

 

Dimecres 18: Anàlisi del creixement i desenvolupament social de les regions europees

A la sessió anterior s’estudiava l’índex de desenvolupament humà a escala mundial; en aquesta sessió es replica l’anàlisi a escala de les regions europees.

 

Dijous 19: Problemes insolubles, ordre postcapitalista i societat decent

És possible desacoblar la millora del desenvolupament/benestar social del creixement econòmic? Quines propostes podrien orientar un (major) benestar social mundial sense (tant) creixement de producció i de consum?

 

Documentació:

 

Diapositives_primer_dia

 

Diapositives_segon_dia

 

Diapositives_tercer_dia

 

Diapositives_quart_dia

 

Conclusions_curs

 

Bibliografia bàsica  

Costas, Anton. 2017. «A la búsqueda del progreso sin crecimiento». CTXT, 136.

Prada, Albino. 2017. El despilfarro de las naciones. Madrid: Clave Intelectual.

Prada, Albino; Sánchez Fernández, Patricio. 2017. «Análisis del nivel de riqueza y desarrollo social en las regiones europeas». Revista de Economía Mundial, 46, 163-190.

Stiglitz, Joseph Eugene; Sen, Amartya; Fitoussi, Jean-Paul. 2013. Medir nuestras vidas. Las limitaciones del PIB como indicador de progreso. Barcelona: RBA.


CaixaForum Macaya, Passeig de Sant Joan, 108, Barcelona

LOCALITZACIÓ