logo

PALAU MACAYA

Pg. de Sant Joan, 108, Barcelona

PALAU MACAYA Pg. de Sant Joan, 108, Barcelona

facebook twitter twitter

ESCOLA D'ESTIU

Escola d'estiu

En el regne del mite
Victoria Cirlot
Catedràtica de filologia romànica

Dilluns, 29 dimarts, 30 de juny i dimecres, 1 dijous, 2 de juliol

De 18 a 20 hores


El curs proposa una indagació en el pensament mític a partir de l’obra de l’antropòleg Claude Lévi-Strauss i del filòsof Hans Blumenberg des de les nocions de variació i treball en el mite. Per aplicar-ho s’han triat dos exemples: un sorgit de la cultura medieval, el mite del grial, i l’altre del món antic, el mite d’Ariadna, que permetrà assistir a les elaboracions que se n’han fet des de l’antiguitat fins a la modernitat.

PROGRAMA

Dilluns, 29: Variacions del mite: Claude Lévi-Strauss

L’aportació fonamental de CLS a l’àmbit del mite consisteix en el fet d’haver comprès que la seva peculiaritat essencial rau en la variació i en la variant.

 

Dimarts, 30: Treball en el mite: Hans Blumenberg

En el llibre que porta el títol d’aquesta segona lliçó, HB va atendre al que significa l’elaboració del mite, és a dir, com es van extraient significats diferents en diferents èpoques històriques.

 

Dimecres, 1: El mite del grial a la Edat Mitjana: imatges i textos

Prenem el mite del grial per plantejar-ne les variacions. En mig segle (entre 1180 i 1230) va tenir lloc la construcció del mite en la cultura europea. Es tracta de veure les diferents possibilitats de la història i els seus diversos significats.

 

Dijous, 2: El mite d’Ariadna: d’Homer a Friedrich Nietzsche

Aquest mite servirà per comprendre on resideix el treball en el mite. Veurem com és plantejat a l’època clàssica (des d’Homer fins a Catul i Ovidi) i després ens traslladarem a la modernitat per veure el paper decisiu que va tenir aquest mite en la darrera etapa de la filosofia de Nietzsche.

 

Bibliografia

 BLUMENBERG, Hans, Trabajo sobre el mito, Paidós, Barcelona 2003 (1a ed. 1979).

CIRLOT, Victoria, Grial. Poética y mito. Siglos XII-XV, Siruela, Madrid 2014.

DELEUZE, Gilles, «El misterio de Ariadna según Nietzsche», a Crítica y clínica, Anagrama, Barcelona 2006.

LÉVI-STRAUSS, Claude, «La estructura de los mitos», a Antropología estructural, Paidós, Barcelona 1987 (1a ed. 1955).

 

 

 

 


Palau Macaya, Passeig de Sant Joan, 108, Barcelona

LOCALITZACIÓ