logo

PALAU MACAYA

Pg. de Sant Joan, 108, Barcelona

PALAU MACAYA Pg. de Sant Joan, 108, Barcelona

facebook twitter twitter

ESCOLA D'ESTIU

Escola d'estiu

La cultura de les emocions i les emocions de la cultura (teories i pràctiques)
Luisa-Elena Delgado
Assagista i crítica cultural

Dilluns 1, dimarts 2, dimecres 3 i dijous 4 de juliol de 2019

De 18 a 20 hores


Les emocions, sovint identificades amb propietats individuals de l’ésser, són també una forma de pensament i de coneixement, així com un component essencial de les pràctiques culturals. Aquest curs presenta un marc general per analitzar-les, amb un èmfasi particular en les emocions en l’esfera pública. Tot i que s’ofereixen casos de diferents èpoques, ens basem en les societats democràtiques occidentals contemporànies i en estudis de casos ben coneguts. En general, el curs se centra no tant a definir què són les emocions sinó a analitzar-ne la funció, particularment en relació amb altres elements de la identitat social, com la nacionalitat, la classe, el gènere, la raça o la sexualitat. En totes les sessions s’explora la manera en què les emocions ens mouen en determinades direccions, però també com ens ancoren en posicions fixes i com poden ser mobilitzades amb objectius molt diversos: per fomentar vincles, comunitats, resistències, separacions o conflictes.

 

PROGRAMA

Dilluns 1: De les passions als afectes: termes i contextos

Introducció als termes amb què s’ha designat l’afectivitat humana (passions, sentiments, sensibilitat, emocions, afectes) i els diferents marcs culturals que determinen la distinció entre el que és públic i el que és privat, la racionalitat i l’emocionalitat, la ideologia i l’afectivitat.

 

Dimarts 2: La política de les emocions i les emocions polítiques

Discussió sobre la connexió entre emoció, judici i racionalitat en la política democràtica, amb particular èmfasi en el paper de certes emocions (amor, odi, por, indignació, menyspreu) en la negociació dels límits i vincles (materials i simbòlics) que defineixen les comunitats nacionals i altres tipus de col·lectivitats.

 

Dimecres 3: Afectacions: cossos, hàbits i multituds

Exploració de la intersecció entre el coneixement, la ideologia i la nostra relació corporal amb el món: amb el que ens afecta i el que al seu torn ens fa actuar, individualment i socialment. Importància dels afectes tant per a la reproducció de la normativitat (hàbits, afeccions, aversions) com per a la generació de l’efervescència col·lectiva que canalitza el canvi social.

 

Dijous 4: La transformació d’allò públic en l’era de la transparència

Reflexió sobre la transformació del concepte d’intimitat i la importància de les «tecnologies màgiques de la intimitat pública» en una societat que exigeix la bona gestió de les emocions com a part fonamental del capital cultural de la ciutadania productiva. Concepte de «treball emocional» i conseqüències de l’èmfasi en la positivitat i la transparència en el context del capitalisme de consum.

 

 

Bibliografia

Ahmed, Sara, The Cultural Politics of Emotion, Edimburg, Edinburgh UP, 2004.

—, La política cultural de las emociones, trad. Cecilia Olivares Mansuy et al., Mèxic, Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, 2015.

Bardera, Damià y Espluga, Eudald, Mediterròneament. La catalanitat emocional, Barcelona, Biblioteca del Núvol, 2013.

Byul-Chung Han, La sociedad de la transparencia, Barcelona, Herder, 2013.

Camps, Victoria, El gobierno de las emociones, Barcelona, Herder, 2011.

Delgado, Luisa Elena; Fernández, Pura, i Labanyi, Jo (eds.), La cultura de las emociones, las emociones de la cultura española contemporánea, siglos XVIII-XXI, Madrid, Cátedra, 2016.

Federici, Silvia, «The great Caliban. The Struggle against the rebel body». http://www.commoner.org.uk/03federici.pdf

Foessel, Michaël, La privación de lo íntimo. Las representaciones políticas de los sentimientos, trad. Jordi Terré, Barcelona, Península, 2010.

Innerarity, Daniel, El nuevo espacio público, Madrid, Espasa, 2006.

Illouz, Eva, Cold Intimacies: The Making of Emotional Capitalism, Cambridge, Polity, 2007.

—, Intimidades congeladas. Las emociones en el capitalismo, Buenos Aires, Katz, 2007.

Nussbaum, Martha C., Political Emotions: Why Love Matters for Justice, Cambridge, Belknap Press of Harvard Univ. Press, 2013.

—, Emociones políticas. ¿Por qué el amor es importante para la justicia?, Mèxic, Paidós, 2014.

Staiger, J.; Cvetkovich, A., i Reynolds, A. (eds.), Political Emotions: New Agendas in Communication, Nova York, Routledge, 2010.


Palau Macaya, passeig de Sant Joan, 108, Barcelona

LOCALITZACIÓ