logo

CaixaForum Macaya

Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

CaixaForum Macaya, Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

facebook twitter vimeo instagram

PONENT

Adela Muñoz Páez

Adela Muñoz Páez és catedràtica de Química Inorgànica de la Universidad de Sevilla, on ha impartit classes de química inorgànica, ciència de materials i espectroscòpia, a les facultats de Química i Física. El seu treball d’investigació s’ha especialitzat en Espectroscòpies d’Absorció de Raigs X (EXAFS) aplicades a la caracterització de materials i sòlids amorfs.

 

Ha estat vicedirectora durant onze anys de l’Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, centre mixt CSIC-Universidad de Sevilla. Ha coordinat el disseny de l’estació d’EXAFS de la font de radiació sincrotró ALBA i ha exercit de revisora de projectes d’investigació del Ministerio de Educación y Ciencia de España i de les fonts de radiació sincrotró Daresbury (Regne Unit), ALBA (Espanya) i ESRF (Comunitat Europea). Ha estat membre del panel de Química de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora, CNEAI, i des de la seva creació el 2016, del panel d’avaluació de la font europea de Làser d’Electrons Lliures XFEL, situada a Hamburg (Alemania).

 

Entre els seus llibres destaquen Historia del veneno. De la cicuta al polonio (Debate, 2012), les biografies de la científica Marie Sklodowska-Curie i del pare de la química Antoine Lavoisier (RBA, 2013-2015) i l’assaig Sabias. La cara oculta de la ciencia (Debate, 2017).

 

Ha publicat estesament sobre la dona al Tercer Món i sobre dones científiques i impartit nombroses conferències sobre aquests temes. Ha estat membre de la Junta Directiva de la ONG Asociación por los derechos humanos en Afganistán (ASDHA) i actualment de la ONG Alianza por la Solidaridad.

 

Ha rebut també l’accèsit al Premio de Periodismo de Divulgación Feminista Carmen de Burgos, de la Universidad de Málaga 2008, per l’article “Que no estén solas”, entre molts d’altres.