logo

PALAU MACAYA

Pg. de Sant Joan, 108, Barcelona

PALAU MACAYA Pg. de Sant Joan, 108, Barcelona

facebook twitter twitter

PONENT

Carmelo Dotolo

És professor titular de teologia de les religions a la Pontificia Università Urbaniana i professor convidat a la Pontificia Università Gregoriana. És president de la Società Italiana per la Ricerca Teologica (SIRT), i des de l’1 de setembre de 2015 és degà de la Facultat de Missiologia de la Pontificia Università Urbaniana. És director de la revista Urbaniana University Journal. Ha publicat, entre d’altres: The Christian Revelation. Word, Event end Mistery, Aurora, Colorado, 2006; Cristianesimo e interculturalità. Dialogo, ospitalità, ethos, Cittadella Editrice, Assís, 2011; Dios: la posibilidad buena. Un coloquio en el umbral entre filosofía y teología (amb G. Vattimo), Herder, Barcelona, 2012; Habitar los confines. Por una gramática de la existencia, Bellaterra, Barcelona, 2013; L’annuncio del Vangelo. Dal Nuovo Testamento alla Evangelii Gaudium, Cittadella Editrice, Assís, 2015.