logo

CaixaForum Macaya

Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

CaixaForum Macaya, Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

facebook twitter vimeo instagram

PONENT

Carmelo Dotolo

És professor titular de teologia de les religions a la Pontificia Università Urbaniana i professor convidat a la Pontificia Università Gregoriana. És president de la Società Italiana per la Ricerca Teologica (SIRT), i des de l’1 de setembre de 2015 és degà de la Facultat de Missiologia de la Pontificia Università Urbaniana. És director de la revista Urbaniana University Journal. Ha publicat, entre d’altres: The Christian Revelation. Word, Event end Mistery, Aurora, Colorado, 2006; Cristianesimo e interculturalità. Dialogo, ospitalità, ethos, Cittadella Editrice, Assís, 2011; Dios: la posibilidad buena. Un coloquio en el umbral entre filosofía y teología (amb G. Vattimo), Herder, Barcelona, 2012; Habitar los confines. Por una gramática de la existencia, Bellaterra, Barcelona, 2013; L’annuncio del Vangelo. Dal Nuovo Testamento alla Evangelii Gaudium, Cittadella Editrice, Assís, 2015.