logo

CaixaForum Macaya

Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

CaixaForum Macaya, Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

facebook twitter vimeo instagram

PONENT

Gemma Pinyol Jiménez

Directora de migracions a Instrategies i investigadora associada del GRITIM-UPF. És experta del Consell d’Europa en el marc del Projecte de Ciutats Interculturals i coordinadora de la RECI (Red de Ciudades Interculturales). Ha estat directora del Gabinet de la Secretaria d’Estat d’Immigració i Emigració (2010-2012) i, amb anterioritat, responsable del Programa Migracions del CIDOB (2001-2010). És experta designada per a diferents dictàmens del Comitè de les Regions i del Comitè Econòmic i Social i forma part de l’Informal Expert Group on Economic Migration de la Comissió Europea. Ha estat vinculada a diferents projectes europeus i ha coordinat, entre d’altres, el projecte «Estratègia antirumors per prevenir el racisme», finançat per Open Society, i el projecte «C4I – Communication for Integration», liderat pel Consell d’Europa i la Comissió Europea. Està vinculada al projecte TEMPER en el grup de treball sobre migració altament qualificada. És llicenciada en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en Estudis Internacionals i màster en Anàlisi Política.