logo

CaixaForum Macaya

Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

CaixaForum Macaya, Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

facebook twitter vimeo instagram

PONENT

Joan Lluís Bestard Camps

És catedràtic d’Antropologia Social i director del Grup d’Estudis sobre Família i Parentiu de la Universitat de Barcelona. Inicialment va fer investigació de camp al voltant de les estructures complexes del parentiu a l’illa de Formentera (Bestard, J.: Casa i Família.  Institut d’Estudis Baleàrics, Palma de Mallorca, 1986). Posteriorment es va plantejar la relació entre la Història de la Família, les relacions de parentiu i l’origen de la Modernitat (Bestard, J.: Parentesco y Modernidad. Paidós, Barcelona, 1998; Chacón, F. i Bestard, J. (dirs.): Familias. Historia de la sociedad española. Cátedra, Madrid, 2011). Fruit d’aquesta investigació es va interessar pels canvis del simbolisme del parentiu en els contextos de la post-modernitat (Bestard, J.: Tras la biología. La moralidad del parentesco y las nuevas tecnologías de reproducción.  Publicacions UB, Barcelona, 2004). Ha investigat recentment la relació entre la transmissió de les creences religioses i les estructures familiars en el sud-est de Polònia, a la frontera amb Ucraïna. Ha coordinat junt amb C. Salazar, el llibre Religion and Science as Forms of Life: Anthropological Insights into Reason and Unreason (Berghahn Books, Nova York, 2015). Ha estat professor visitant en diverses universitats europees, ha dirigit més de vint i cinc tesis doctorals sobre diferents aspectes de les relacions de parentiu i ha participat en projectes internacionals i nacionals sobre qüestions relatives als canvis en els sistemes de parentiu.