logo

CaixaForum Macaya

Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

CaixaForum Macaya, Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

facebook twitter vimeo instagram

PONENT

Mònica Rius-Piniés

Mònica Rius-Piniés és professora de la Secció d’Estudis Àrabs i Islàmics de la Universitat de Barcelona (UB). Ha estudiat la construcció de les noves identitats a Europa mitjançant la literatura d’autors i autores d’origen àrab. D’altra banda, ha analitzat la relació entre ciència i literatura en el context colonial i postcolonial dels països àrabs. Ha publicat nombrosos articles a revistes científiques i impartit nombroses conferències. Ha estat professora convidada a diverses universitats nacionals i internacionals. Ha coordinat el màster Construcció i Representació d’Identitats Culturals (UB) i és directora del màster Món Àrab i Islàmic (UB). És investigadora principal del projecte de recerca «Construcció d’identitats, gènere i creació artística als marges de l’arabitat» (FFI2014-58487-P), finançat pel Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, membre del grup de recerca consolidat «Construcció d’identitats literàries contemporànies»  (2014 SGR 1039) finançat per la Generalitat de Catalunya, així com del centre de recerca «Teoria, Gènere, Sexualitat ADHUC» de la Universitat de Barcelona.