logo

CaixaForum Macaya

Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

CaixaForum Macaya, Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

facebook twitter vimeo instagram

QUI SOM

El projecte neix del mateix equip que edita la revista La Maleta de Portbou, una publicació  bimestral que rep el nom en memòria de Walter Benjamin i que dirigeix Josep Ramoneda.

En l’esperit de l’ideari fundacional de La Maleta, volem contribuir a pensar el futur (que sempre és una manera d’entendre el present), a acabar amb les amenitats postmodernes on tot és susceptible de significar qualsevol cosa i a afrontar les fractures tecnològiques (societat digital, biotecnologia), culturals (contra el culte a les civilitzacions i el multiculturalisme), socials (la societat de les desigualtats, la partició de la humanitat) i geopolítiques.

La idea de l’Escola Europea d’Humanitats és definir Europa com a espai cultural, atès el retard en la interrelació entre els dèficits de la construcció europea. Per aquest motiu, l’adopta com a marc propi, per tal de configurar una mirada europea sobre les coses i crear les condicions per a una transversalitat cultural més gran.

En un món en procés accelerat de canvi, les humanitats són més necessàries que mai com a punt de referència per avaluar les transformacions. En aquest sentit, s’incentiva una escola oberta amb l’objectiu d’arribar a un públic més ampli que l’estrictament acadèmic. Europa i les humanitats, com a elements articuladors d’una escola dirigida a la ciutadania i promotora de ciutadania.

El programa de l’escola s’organitza entorn de dues activitats preferents: cicles de conferències i trobades. Les conferències s’articulen sota un mateix tema i són impartides per professors nacionals i internacionals. Les trobades reuneixen en una taula durant dues tardes consecutives entre vuit i deu professors de procedències disciplinàries i generacionals diferents per interrogar-se i debatre sobre una qüestió concreta. També s’imparteixen cursos sobre la història del món i de les idees.

El format de les activitats és presencial i online al mateix temps. Els temes de les activitats tenen un objectiu comú: la resposta del pensament europeu als esdeveniments i les idees que preocupen la societat actual i hi incideixen. Una mirada de les humanitats sobre les mutacions del món, més enllà de l’economia i la política, sobre la desigualtat i la cohesió social. Abordant temes com ara la vellesa, què és una vida bona avui, la cultura d’una nova guerra freda, els racismes, les distòpies contemporànies, l’urbanisme o el feminisme.

About Us

This project is created by the team behind the edition of magazine La Maleta de Portbou, a bimonthly publication directed by Josep Ramoneda, which gets its name in memory of Walter Benjamin.

Following La Maleta‘s original spirit, we want to contribute to thinking the future (which is always a way of understanding the present); ending with post-modern pleasantries where everything is susceptible of meaning anything, and facing technological (digital society, bio-technology), cultural (against the cult of civilizations and multiculturalism), social (the society of inequalities, the division of humanity) and geo-political fractures.

poster_lamaletadeportbou_mIl·lustració d’Arnal Ballester

EQUIP


 

DIRECCIÓ

JORDI ALBERICH

JOSEP RAMONEDA

 

COORDINACIÓ, DIRECCIÓ D’ART,  DISSENY I COMUNICACIÓ

ESPERANÇA RABAT

 

PROGRAMACIÓ, EDICIÓ I  CORRECCIÓ DE TEXTOS

GERMÁN SEBASTIÀ

 

SECRETARIA TÈCNICA

GABY OGGERO

 

DISSENY

MARTA BARTOLOMÉ

LAIA FREIXES

 

DISSENY I PROGRAMACIÓ WEB

LAIA FREIXES

OLEGUER CONGOST

ROGER CERVANTES

 

REALITZACIÓ VÍDEOS

LA RECTORIA