logo

CaixaForum Macaya

Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

CaixaForum Macaya, Pg. de Sant Joan 108, Barcelona

facebook twitter vimeo instagram

TROBADES

Trobada

Serveixen els valors que hem rebut?
Marià Corbí
Doctor en Filosofia i epistemòleg
Josep Ramoneda
Filòsof i periodista
Daniel Gamper
Filòsof
Gemma Pinyol Jiménez
Politòloga, experta en migracions
Alejandra Boni Aristizábal
Doctora en Dret i catedràtica de la Universitat Politècnica de València
José Luis Villacañas
Catedràtic d’Història de la Filosofia
Koldo Saratxaga
Enginyer i emprenedor
Joan Subirats
Politòleg
Joan Francesc Pont
Catedràtic de Dret Financer
Pascual Ortuño
Jutge, Magistrat de la Audiència de Barcelona

Dimarts, 18 i dimecres, 19 de febrer de 2020, de 17 a 20.30 hores

Quatre sessions d'hora i mitja, dues cada tarda.


Mai abans l’espècie humana havia patit un canvi tan dràstic, i en un espai tan curt de temps,  en les seves maneres de supervivència com el que estem vivint: trànsit de les societats preindustrials i industrials a les societats d’innovació i creació contínua, anomenades societats del coneixement. Estem passant d’unes societats estàtiques, que durant mil·lennis van viure fent fonamentalment el mateix i repetint el passat (les preindustrials), o pseudoestàtiques (les industrials), que, encara que van canviar les seves ciències i tecnologies, es van interpretar  com fixes perquè van pretendre no tocar els seus principis ideològics i axiològics, a unes societats dinàmiques que tendeixen a viure de la indagació i la creació contínua en ciències i tecnologies, en interacció mútua i, mitjançant aquestes, de la creació sostinguda de nous productes i serveis.

Aquests creixements en acceleració alteren profundament les maneres de viure dels col·lectius. Els canvis en les maneres de viure afecten els seus sistemes de valors i els seus projectes axiològics de vida col·lectiva, rebuts de les religions o de les ideologies; sobretot concerneixen les generacions més joves. La conseqüència d’aquests canvis ràpids és un desmantellament axiològic dels grups humans, precisament quan més necessitem uns valors sòlids per manejar la gran potència de les nostres tecnociències, que ja estan danyant el medi ambient i provocant l’extinció d’espècies i la inhabitabilitat del planeta.

Estem passant de societats basades en la repetició i la submissió a societats basades en la innovació contínua i la indagació i creació lliure. Això suposa que estem transitant dels valors rebuts de manera heterònoma cap al fet d’haver de construir-nos-els nosaltres mateixos autònomament. Aquesta situació ens enfronta amb un problema que abans mai no havíem hagut d’abordar: construir els nostres propis sistemes de valors, els nostres projectes axiològics col·lectius. Els avantpassats no ens van llegar com ho van fer, perquè, en interpretar-los com a heterònoms, no van ser conscients que ells mateixos van ser-ne, de fet, els autors. Podríem dir que en les seves ments i sentiments tenien vedat d’investigar-los.

Així, doncs, ens enfrontem a tres problemes principals:

En societats contínuament accelerades, són vàlids els valors de sempre?

Qui haurà de construir aquests nous sistemes de valors, aquests nous projectes de vida col·lectiva?

Com caldrà construir-los?

Aquestes qüestions són les que intentarem il·luminar; solucionar-les ens ocuparà probablement un temps.

PROGRAMA

Direcció i presentació

Dimarts, 18 de febrer, a les 17 h

 

Marià Corbí, doctor en Filosofia i epistemòleg.

Josep Ramoneda, filòsof, periodista i director de l’Escola Europea d’Humanitats

Primera sessió

Dimarts, 18 de febrer, de 17.10 a 18.30 h

EN SOCIETATS EN QUÈ LES TECNOCIÈNCIES I  LES CONDICIONS DE VIDA CANVIEN ACCELERADAMENT, SÓN VÀLIDS ELS VALORS DE SEMPRE?

Els modes de viure sorgits per efecte dels nous productes i serveis i les interpretacions de la realitat canvien constantment. Això afecta les organitzacions i tota la vida dels col·lectius. Les societats no poden repetir el passat ni en les maneres de sobreviure, ni en les tradicions religioses, ni en les ideologies, ni en les morals. Les noves societats són dinàmiques i viuen i prosperen per la innovació i el canvi continus. En aquestes circumstàncies, són vàlids els valors de sempre?

 

Daniel Gamper, filòsof

Gemma Pinyol, politòloga, experta en migracions

PAUSA-CAFÈ

 

Segona sessió

Dimarts, 18 de febrer, de 19.00 a 20.30 h

EN LES SOCIETATS DE DINÀMICA ACCELERADA, HAUREM DE CONSTRUIR ELS NOSTRES PROPIS VALORS?

Si els valors i els projectes axiològics col·lectius no es poden rebre de Déu ni de la mateixa naturalesa de les coses perquè tenen una estructura estàtica, en les societats de canvi continu els haurem de construir nosaltres autònomament i de manera col·lectiva sota la nostra responsabilitat. És possible construir valors i fer-ho de manera dinàmica?

 

Alejandra Boni Aristizábal, doctora en Dret i catedràtica de la Universitat Politècnica de València

José Luis Villacañas, catedràtic d’Història de la Filosofia

Tercera sessió

Dimecres, 19 de febrer, de 17.00 a 18.30 h

QUI HA DE CONSTRUIR ELS VALORS?

Ho ha de fer un líder? Ho han de fer uns experts o un comitè de savis? Ho hauran de fer els mateixos que estan afectats pel creixement de les tecnociències? Haurà de ser una xarxa de xarxes? Hi haurà tants sistemes de valors com col·lectius? Quina mena de pluralisme es generarà? Hi haurà quelcom en comú?

 

Koldo Saratxaga, enginyer i emprenedor

Joan Subirats, politòleg i polític

Quarta sessió

Dimecres, 19 de febrer, de 19.00 a 20.30 h

I COM S’HAURIEN DE CONSTRUIR?

Si els avantpassats no ens van llegar la manera de construir els valors perquè els interpretaven com a heterònoms, procedents de Déu o de la mateixa naturalesa de les coses, i ara, en la situació actual, s’han de viure com a autònoms, com s’han de construir? Com podem aprendre a construir nosaltres mateixos els propis sistemes de motivació i cohesió? Tenim pistes o orientacions per saber com fer-ho?

 

Joan Francesc Pont, catedràtic de Dret Financer

Pascual Ortuño, jutge, Magistrat de la Audiència de Barcelona


CaixaForum Macaya, Passeig de Sant Joan, 108, Barcelona

LOCALITZACIÓ